Aarschot: Brug over de sporen wordt geopend

Bron: Het Nieuwsblad
14 oktober 2011

Feestelijk gebeuren aan het station

Vandaag, vrijdag 14 oktober 2011, wordt om 16.00u de langzaamaanbrug geopend. De opening van dit project volgt op die van de Grote Markt en de stadsvernieuwingsprojecten ‘s Hertogenmolens en Amer’ . Met de aanleg van de wandel- en fietsbrug over de sporen werden ook de perrons vernieuwd.

De nieuwe brug is de eerste realisatie van het stadsvernieuwingsproject “Aarschot op sporen”. Deze brug werd verwezenlijkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst waarbij Infrabel een financiële bijdrage leverde in de brug en NMBS-Holding de bouw van het fietspunt onder de brug financierde. De kostprijs van de brug bedraagt 5.469.024 euro (exclusief BTW).

Door de nieuwe brug en bijbehorende trappen naar de 3 perrons kunnen de reizigers nu nog veiliger, sneller en comfortabeler de trein op- en afstappen. Daarnaast heeft Infrabel de perrons heraangelegd met nieuwe klinkers en speciale tegels voor blinden en slechtzienden.

De brug functioneert als “landmark” en doorbreekt ook de barrièrewerking van de sporenbundel. Ze verbindt de stad met het Elzenhof en Nieuwland. Bovendien vormt ze een essentieel onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, waarbij comfort en verkeersveiligheid een belangrijke rol spelen.

Herinrichting stationsomgeving

“De stationsomgeving van Aarschot heeft de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk stadsdeel met hoogwaardig stedelijk wonen en personeelsintensieve bedrijvigheid. Daartoe vergen de problemen van de stationsomgeving een grondige aanpak. Zo moet de desolate aanblik van de achterzijde van de stationsomgeving omgevormd worden tot een tweede aantrekkelijke voorzijde. Verder moet de barrièrewerking van de spoorweg doorbroken worden. Het Elzenhof moet uit zijn isolement gehaald worden. Tenslotte moet de kwaliteit van de autoparkings in de stationsomgeving verbeterd worden” vertelt burgemeester André Peeters.

In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en NMBS-Holding heeft de stad Aarschot een stadsvernieuwingsproject opgemaakt met een toekomstbeeld voor de hele stationsomgeving. Dit project werd gelauwerd door de Vlaamse regering. Het kon net als het stadsvernieuwingsproject “‘s Hertogenmolens en Amer” rekenen op een Vlaamse ondersteuning van 2 miljoen euro.

Concrete acties

“Het stadsvernieuwingsproject omvat een aantal concrete acties. Een deel van het industrieterrein achter het station, Kop van Nieuwland, wordt omgevormd tot een personeelsintensieve bedrijfsruimte met een hoogwaardige architecturale uitstraling. Tussen de Kop van Nieuwland en de spoorweg zal een ruime parking voor 1.300 auto’s aangelegd worden. Dwars doorheen de parking wordt een aangename wandel- en fietsroute gerealiseerd tussen de Demer en het Elzenhof, in combinatie met de brug over de sporen. Op die manier wordt een fysische relatie met de binnenstad gelegd. Ook de stadskern wordt aangepakt met de herinrichting van het openbaar domein en de ontwikkeling van het Kapitein Gilsonplein tot een poort tot de stad in het algemeen en de stationsomgeving in het bijzonder” stelt burgemeester Peeters.

Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Vanuit de stationsomgeving vertrekt er, naast de fietsroute langs de Demer, een fietsroute richting Herentals. In de nabije toekomst komen er twee bijkomende fietsroutes langs de spoorweg naar respectievelijk Testelt en Rotselaar. Zo wordt de stationsomgeving het belangrijkste fietsknooppunt in Aarschot. De brug over de sporen vormt een belangrijkelink binnen dit fietsroutenetwerk.

De stad Aarschot kan rekenen op een aanzienlijke provinciale en Vlaamse subsidie in het kader van het fietsfonds. Met dit fonds werd een deel van de brug gefinancierd. Ook in de nabije toekomst zal de stad nog gebruik kunnen maken van het fietsfonds om de verbinding van de brug met het Elzenhof te verbeteren. De provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen zullen elk 40% van de kosten hiervan dragen. Dit laatste stukje fietspad zal in nauwe samenwerking met Infrabel gerealiseerd worden, in combinatie met de bouw van een logistiek centrum-infrastructuur op het perceel langs de parking achter het station. De stad Aarschot en Infrabel zullen hiertoe een overeenkomst afsluiten.

In maart 2012 zijn de nieuwe overdekte stalling voor 400 fietsen en een ruime accommodatie voor het fietspunt klaar. Samen met de stallingscapaciteit van 200 plaatsen aan de autoparking kunnen dan 600 fietsen veilig worden gestald aan het station.

EFRO

Met de bijdrage uit het stadsvernieuwingsproject, de provinciale en Vlaamse subsidie vanuit het fietsfonds en de ondersteuning van Infrabel en NMBS-Holding werd ongeveer 60% van de realisatiekost van de brug betaald. Voor de andere 40% kon de stad gebruikmaken van Europese subsidies in het kader van het EFRO-project. Zodoende heeft het stadsbestuur deze brug kunnen realiseren zonder aanspraak te moeten maken op het belastingsgeld van de Aarschotse burger. Dat de brug verwezenlijkt werd met uitsluitend externe middelen, maakt dit tot een uniek project!

De brug biedt naast de functie van fietsverbinding een bijkomende toegang tot de verschillende perrons en de naastgelegen stationsparking. De brede hellingsbanen voldoen aan de geldende normen van het fietsvademecum en garanderen het comfort voor de verschillende gebruikers.

Een zachte glooiing van 280 meter verbindt de verschillende stadsdelen met elkaar. Het brugdeel heeft een totale lengte van 112 meter en wordt ondersteund door 5 sculpturale kolommen. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het mogelijk onder de helling ongeveer 400 fietsen te stallen alsook de werking van het fietspunt optimaal te huisvesten.

“De nieuwe brug overstijgt zijn louter functionele karakter en wordt naast het beeldmerk van de nieuwe stationsomgeving ook een attractieve verblijfsruimte met talrijke perspectieven op de stad en haar ruime omgeving. De uitstraling is hoogstaand. Duurzame en waardevolle materialen zoals ruwe natuursteenplaten, staal en glas werden verwerkt in hun meest natuurlijke verschijningsvorm” besluit burgemeester Andre Peeters.

Dirk VAN DE GAER

DelenShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someonePin on Pinterest0Print this page

 1. BE Mobiliteit: Blinden, slechtzienden en het openbaar vervoer Naar aanleiding…23-10-2014 02:10:13
 2. NL Mobiliteit: Stoep op Vollenhove Zeist geblokkeerd Jos Sprenkels is ten einde…22-10-2014 10:10:09
 3. BE Mobiliteit: Deinze – Eindelijk zebrapad aan OLV-kerk Dankzij een nieuw zebra…21-10-2014 07:10:13
 4. BE Mobiliteit: Actie assistentie permanentie in Berchem-station Geachte mevrouw…17-10-2014 04:10:06
 5. BE Mobiliteit: Antwerpen – Kunst tegen foutparkeren op gehandicaptenplaats Sens…17-10-2014 08:10:04
 6. NL Mobiliteit: Wethouder Kloosterhof ervaart leven met visuele beperking in Appi…16-10-2014 08:10:04
 7. NL Mobiliteit: Eerste NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden overhandigd…16-10-2014 05:10:13
 8. NL Mobiliteit: Video – Hoogeveen – Dag van de Witte Stok nog steeds nodig HOOGE…16-10-2014 09:10:10
 9. NL Mobiliteit: Station Emmen blijkt hindernis voor blinden EMMEN – Het is ‘slec…16-10-2014 08:10:16
 10. NL Mobiliteit: Goes kan nog meer doen voor de blinden' GOES – Het expertisecent…16-10-2014 08:10:08
 11. BE Mobiliteit: Toegankelijke mobiliteit voor blinden en slechtzienden Stuk 2456…15-10-2014 08:10:03
 12. NL Mobiliteit: Financiële risico’s OV-chipkaart voor blinde en slechtziende reiz…15-10-2014 07:10:04
 13. BE Mobiliteit: NMBS met de 24-uurregeling op de dag van de witte stok Beste al…15-10-2014 06:10:12
 14. NL Mobiliteit: Dordrecht – Aandacht voor geleidelijn DORDRECHT – Wethouder Reyn…15-10-2014 06:10:04
 15. NL Mobiliteit: Audio – De Ochtend van… Bert van den Brink, blinde jazzpianist…15-10-2014 04:10:07
 16. BE Mobiliteit: Aarschot – Elisabethlaan krijgt nieuwe voetpaden Rolstoelgebruik…15-10-2014 09:10:11
 17. NL Mobiliteit: Blinde en slechtziende mensen reizen in het ov op rekening Blind…14-10-2014 10:10:16
 18. Mobiliteit: Video – Ik zie niet wat jij wél ziet! Zie zelf waar je als slecht…12-10-2014 09:10:23
 19. NL Mobiliteit: Nijmeegse Plein 1944 al vanaf oplevering slecht toegankelijk In…09-10-2014 04:10:09
 20. NL Mobiliteit: Wethouder 'blind' door binnenstad APELDOORN – Apeldoorns wethoud…08-10-2014 07:10:09
 21. BE Mobiliteit: Hasselt – 'Vraag om respect voor parkeerplaatsen van andersvalide…08-10-2014 09:10:08
 22. NL Mobiliteit: Reizen op rekening binnenkort mogelijk Het is oktober: nog even…06-10-2014 02:10:14
 23. Mobiliteit: Demodagenreeks: de Ultra Cane en de Ray: twee moderne witte stokken…03-10-2014 08:10:06
 24. NL Mobiliteit: OV-chippoortjes sluiten in hoog tempo Op steeds meer stations sl…02-10-2014 06:10:10
 25. BE Toegankelijkheid: Genk – Hotel Oase Genk in de prijzen 25/09/'14 – Op dinsd…26-09-2014 08:09:14

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2011 – 11:34